Kopf, 2000, Stoff, Schimmel, Draht, 28 x 16 x 15 cm